പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഠകുരായിന് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഠകുരായിന്   നാമം

അർത്ഥം : ഠാക്കൂറിന്റെ ഭാര്യ

ഉദാഹരണം : ഠകുരായിന് പുത്രിയുടെ വിവാഹത്തിന് ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവന് സ്ത്രീകളേയും ക്ഷണിച്ചു

ठाकुर की स्त्री या पत्नी।

ठकुराइन ने अपनी बेटी की शादी में गाँव भर की औरतों को आमंत्रित किया।
ठकुराइन, ठकुरानी

A married woman. A man's partner in marriage.

married woman, wife