പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക

അമർകോഷിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ സവിശേഷമായ നിഘണ്ടുവാകുന്നു അമർകോഷ്. വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അർത്ഥം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ, വാക്കുകളുടെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ വാചക ഉപയോഗം, ഉദാഹരണങ്ങൾ, പര്യായപദങ്ങൾ എന്നിവഉപയോഗിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

മലയാള ഭാഷയുടെ നാൽപതിനായിരത്തിലധികം വാക്കുകൾ അമരകോശത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. തിരയാൻ ഒരു വാക്ക് നൽകുക.

നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാദൃച്ഛിക വാക്ക് താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലഭിക്കാവുന്ന   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : പ്രാപ്യമായ അല്ലെങ്കില്‍ നേടിയെടുക്കാന് യോഗ്യമായ.

ഉദാഹരണം : കരസ്ഥമാക്കാവുന്ന സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ് ഇന്നവനെ കോടിപതിയാക്കിയത്.

പര്യായപദങ്ങൾ : കരസ്ഥമാക്കവുന്ന, കിട്ടാവുന്ന, കൈക്കലാക്കാവുന്ന

प्राप्त या अर्जन करने योग्य।

प्राप्य धन की आकांक्षा ने ही उसे आज करोड़पति बनाया।
अर्जनीय, अवाप्य, आप्य, प्राप्य

Capable of being obtained.

Savings of up to 50 percent are obtainable.
getable, gettable, obtainable, procurable

അമർകോഷ് സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ കത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.