പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക

അമർകോഷിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ സവിശേഷമായ നിഘണ്ടുവാകുന്നു അമർകോഷ്. വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അർത്ഥം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ, വാക്കുകളുടെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ വാചക ഉപയോഗം, ഉദാഹരണങ്ങൾ, പര്യായപദങ്ങൾ എന്നിവഉപയോഗിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

മലയാള ഭാഷയുടെ നാൽപതിനായിരത്തിലധികം വാക്കുകൾ അമരകോശത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. തിരയാൻ ഒരു വാക്ക് നൽകുക.

നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാദൃച്ഛിക വാക്ക് താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

മഡഗാസ്കര്   നാമം

അർത്ഥം : തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു ദ്വീപ് രാജ്യം.

ഉദാഹരണം : മഡഗാസ്കര്‍ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതില്‍ ഫ്രാന്സില്‍ നിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി.

दक्षिण अफ्रीका का एक द्वीपीय देश।

मडगास्कर को फ्रांस से उन्नीस सौ साठ में स्वतंत्रता मिली।
मडगास्कर, मलगासी गणराज्य, मैडगास्कर, मैडगास्कर गणराज्य, मैडगैस्कर, मैडगैस्कर गणराज्य, मैलगैसी गणराज्य

A republic on the island of Madagascar. Achieved independence from France in 1960.

madagascar, malagasy republic, republic of madagascar

അർത്ഥം : ഒരു ദ്വീപ്.

ഉദാഹരണം : മഡഗാസ്കര്‍ ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ്.

एक द्वीप।

मडगास्कर हिन्द महासागर में है।
मैडगास्कर विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है।
मडगास्कर, मैडगास्कर, मैडगैस्कर

An island in the Indian Ocean off the southeastern coast of Africa. The 4th largest island in the world.

madagascar

അമർകോഷ് സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ കത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.