പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക

അമർകോഷിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ സവിശേഷമായ നിഘണ്ടുവാകുന്നു അമർകോഷ്. വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അർത്ഥം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ, വാക്കുകളുടെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ വാചക ഉപയോഗം, ഉദാഹരണങ്ങൾ, പര്യായപദങ്ങൾ എന്നിവഉപയോഗിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

മലയാള ഭാഷയുടെ നാൽപതിനായിരത്തിലധികം വാക്കുകൾ അമരകോശത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. തിരയാൻ ഒരു വാക്ക് നൽകുക.

നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാദൃച്ഛിക വാക്ക് താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

പഞ്ചമുഖി   നാമം

അർത്ഥം : നാലഞ്ചടി ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന ഒരു ഔഷധ ചെടി അതില് വെള്ള പൂക്കള്‍ ഉണ്ടാകും

ഉദാഹരണം : പഞ്ചമുഖിയുടെ കായ മുക്കാല്‍ ഇഞ്ച് നീളമുള്ളതും രോമത്തോട് കൂടിയതും ഓരോ കായ്ക്കത്തും നാല്‍ വിത്തുകള്‍ വീതം ഉള്ളവയുമാകുന്നു

एक प्रकार की औषधीय झाड़ी जो चार से आठ फुट ऊँची होती है और जिसमें सफेद फूल लगते हैं।

अडूसे की फली पौन इंच लंबी और रोम वाली होती है एवं प्रत्येक फली में चार बीज होते हैं।
अड़ूसा, अडूसा, अरूस, पंचमुखी, पञ्चमुखी, रूसा, वाशक, वाशा, वासक, वासा, वृश, वृष, वृषनामा, वृषभपल्लव, वैद्यमाता, सिंहिका

അമർകോഷ് സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ കത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.