പരസ്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ദയവായി സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അമർകോഷിൽ പുതിയ വാക്കുകളും നിർവചനങ്ങളും ചേർക്കുന്നതിനും മറ്റ് ഭാഷാ സംബന്ധിയായ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുന്നതിനും അംഗത്വ ഫീസ് സഹായകമാകും.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക

അമർകോഷിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ സവിശേഷമായ നിഘണ്ടുവാകുന്നു അമർകോഷ്. വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അർത്ഥം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ, വാക്കുകളുടെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ വാചക ഉപയോഗം, ഉദാഹരണങ്ങൾ, പര്യായപദങ്ങൾ എന്നിവഉപയോഗിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

മലയാള ഭാഷയുടെ നാൽപതിനായിരത്തിലധികം വാക്കുകൾ അമരകോശത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. തിരയാൻ ഒരു വാക്ക് നൽകുക.

നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാദൃച്ഛിക വാക്ക് താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈര്പ്പം   നാമം

അർത്ഥം : വായുവിലുള്ള ബാഷ്പത്തിന്റെ അളവ്.

ഉദാഹരണം : കടല്ക്കാറ്റില്‍ ആര്ദ്രത കൂടുതലുണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ആര്ദ്രത, നനവ്

हवा में होनेवाली भाप की मात्रा।

समुद्री हवा में आर्द्रता ज्यादा होती है।
आर्द्रता, आल, गीलापन, तरी, नमी, सिक्तता, स्नेह

Wetness in the atmosphere.

humidity, humidness

അർത്ഥം : ഭൂമി, മേല്ക്കൂര ഭിത്തി മുതലായവയുടെ ആര്ദ്രത.

ഉദാഹരണം : മഴക്കാലത്ത് ഭിത്തിയില് ഈര്പ്പം വരുന്നു.

भूमि, छत, दीवार आदि की आर्द्रता।

बरसात के दिनों में दीवारों पर सीड़ आ जाती है।
नमी, सीड़, सील

Wetness caused by water.

Drops of wet gleamed on the window.
moisture, wet

അർത്ഥം : ശരീരത്തിലെ ചൂടു കുറയുമ്പോല്‍ വസ്ത്രങ്ങള്‍ മുതലായവകൊണ്ടു പുതക്കാനോ തീചൂടു്‌ കൊണ്ടു്‌ ദേഹം ചൂടക്കുവാനോ തോന്നുന്ന ആഗ്രഹം.

ഉദാഹരണം : ഇന്നു കാലത്തു മുതല്‍ എനിക്കു്‌ തണുക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ജലത്തെ ഘനീഭവിക്കുന്ന ശൈത്യം, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, തണുപ്പു്‌, മഞ്ഞുപൊഴിയും കാലം, ശിശിരകാലം, ശീതകാലം, ശീതളം, ശൈത്യം, ശൈത്യകാലം, ഹേമന്തം

तापमान के गिरने से शरीर में होने वाली वह अनुभूति जिसमें कपड़े आदि ओढ़ने या धूप, आग, आदि तापने की इच्छा होती है।

आज सुबह से ही मुझे ठंड लग रही है।
जाड़ा, ठंड, ठंडक, ठंडी, ठंढ, ठंढक, ठंढी, ठन्ड, शीत, सरदी, सर्दी

The sensation produced by low temperatures.

He shivered from the cold.
The cold helped clear his head.
cold, coldness

അമർകോഷ് സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ കത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.