പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക

അമർകോഷിലേക്ക് സ്വാഗതം.

ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ സവിശേഷമായ നിഘണ്ടുവാകുന്നു അമർകോഷ്. വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് അർത്ഥം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ, വാക്കുകളുടെ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ വാചക ഉപയോഗം, ഉദാഹരണങ്ങൾ, പര്യായപദങ്ങൾ എന്നിവഉപയോഗിച്ച് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

മലയാള ഭാഷയുടെ നാൽപതിനായിരത്തിലധികം വാക്കുകൾ അമരകോശത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. തിരയാൻ ഒരു വാക്ക് നൽകുക.

നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യാദൃച്ഛിക വാക്ക് താഴെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

അനുഭവജ്ഞാനം   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ആരിലാണോ പരിചയകുറവ് ഉള്ളത്.

ഉദാഹരണം : പരിജ്ഞാനം കുറവ് ഉള്ളതിനാല് രാമുവിന് ജോലി കിട്ടിയില്ല

പര്യായപദങ്ങൾ : പ്രായോഗികപരിജ്ഞാനം

അർത്ഥം : ആരിലാണോ പരിചയകുറവ് ഉള്ളത്.

ഉദാഹരണം : പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം കുറവ് ഉള്ളതിനാല്‍ രാമുവിന് ജോലി കിട്ടിയില്ല അവന്‍ ഈ കളിയില്‍ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം കുറവാണ് .

പര്യായപദങ്ങൾ : പ്രായോഗികപരിജ്ഞാനം

जिसमें अनुभव की कमी हो या जिसे अच्छा अनुभव या ज्ञान न हो।

अनुभवहीन होने के कारण रामू को नौकरी नहीं मिली।
वह इस खेल में अनुभवहीन है।
अनभिज्ञ, अनुभवरहित, अनुभवहीन, अल्हड़, अव्युत्पन्न, कच्चा

अधिक मात्रा में शीतल।

इस झील का पानी बहुत ठंडा है।
अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक शीतल, बहुत ठंडा

Lacking practical experience or training.

inexperienced, inexperient

Extremely cold.

An arctic climate.
A frigid day.
Gelid waters of the North Atlantic.
Glacial winds.
Icy hands.
Polar weather.
arctic, frigid, gelid, glacial, icy, polar

അമർകോഷ് സന്ദർശിക്കാൻ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ കത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.