പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പാദുകങ്ങൾ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : സ്ത്ര്രികളുട ചെരുപ്പ്

ഉദാഹരണം : കടകളിൽ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പാദുകങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്

स्त्रियों के पहनने का जूता।

दुकान में कई तरह की सुंदर-सुंदर जूतियाँ सजी थीं।
जूती