പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സൂര്യന്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

സൂര്യന്‍   നാമം

അർത്ഥം : ഹൈന്ദവ മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ വര്ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവത

ഉദാഹരണം : വേദങ്ങളിലും സൂര്യദേവനുള്ള പൂജകളുടെ വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

പര്യായപദങ്ങൾ : അംശുമാന്‍, അര്ക്കൻ, ആദിത്യന്, ദിനകരന്, ഭാനുരവി, ഭാസ്ക്കരന്‍, മാര്ത്താണ്ടന്‍, സഹസ്രകിരണന്‍, സൂര്യദേവന്‍

हिन्दू धर्मग्रंथों में वर्णित एक देवता।

वेदों में भी सूर्यदेव की पूजा का विधान है।
अंशुमान, अंशुमाली, अधिरथी, अरविंदबंधु, अरविन्दबन्धु, अर्क, अर्जमा, अर्णव, अर्यमा, अर्य्यमा, अविनीश, अह, अहस्पति, आदित्य, आदिदेव, कालेश, कुवम, केश, खगपति, गभस्ति, गभस्तिपाणि, गभस्तिहस्त, गविष्ठ, गोकर, चक्रबंधु, चक्रबन्धु, चक्रबांधव, चक्रबान्धव, चित्रभानु, जगत्साक्षी, ज्वालमाली, तरणि, तीक्ष्णरश्मि, तीक्ष्णांशु, तुंगीश, त्रयीतन, त्रयीमय, त्विषामीश, दनमणि, दिनकर, दिनमणि, दिवसकर, दिवसकृत, दिवसनाथ, दिवसभर्ता, दिवसमणि, दिवसेश, दिवसेश्वर, दिवस्पति, दिवामणि, दिवावसु, दिव्यांशु, दीप्तकिरण, दुड़ियंद, द्यु-पति, द्यु-मणि, द्युपति, द्युम्न, नभश्चक्षु, नभस्मय, पचत, पद्मगर्भ, प्रजादार, प्रजाध्यक्ष, भट्टारक, भानु, भास्कर, भूताक्ष, मरीची, मार्तंड, मार्तण्ड, मिहिर, यमसू, वरेय, वृषाकपि, वेदवादन, वेदात्मा, वेदोदय, वेध, वेधा, सहस्रकिरण, सहस्रगु, सावित्र, सूर्य, सूर्य देव, सूर्य देवता, सूर्यदेव, हेमकर, हेममाली

An important god of later Hinduism. The sun god or the sun itself worshipped as the source of warmth and light.

surya

അർത്ഥം : സൂര്യനെ പോലെ ഓജസ്, തേജസ് മുതലായവയുള്ള ആള്.

ഉദാഹരണം : സൂര്ദാസിനെ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ സൂര്യനായി കണക്കാക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അരുണന്, അര്ക്കന്‍, അഹസ്കരന്‍, ആദിത്യന്‍, തപനന്‍, തരണി, പത്മിനീപതി, മിത്രന്‍, മിഹിരന്‍, ഹംസന്

वह व्यक्ति जिसमें सूर्य के समान ओज, तेज आदि हो।

सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है।
सूरज, सूर्य

A person considered as a source of warmth or energy or glory etc.

sun