പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സുഷിര വാദ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : കാറ്റിന്റെ ശക്തിയായ അമര്ത്തലുകൊണ്ടു വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന ഒരു ഉപകരണം.

ഉദാഹരണം : ഓടക്കുഴല്‍ ഒരു സുഷിര വാദ്യമാകുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഊതല്‍ വാദ്യം

वह वाद्य जो हवा के दबाव या जोर से बजता हो।

बाँसुरी एक सुषिर वाद्य है।
ओष्ठ वाद्य, फूँक वाद्य, फूँकवाद्य, मुख वाद्य, शुषिर, शुषिर वाद्य, श्वास वाद्य, सुषिर, सुषिर वाद्य, सौषिर