പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സുഖ-സ്മപത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : എല്ലാരീതിയിലും ഉള്ള സമൃദ്ധി

ഉദാഹരണം : ഭഗവാന്‍ ശ്രീഗണേശന്റെ കൃപയാല്‍ ഭക്തമാര്‍ക്ക് സുഖ-സ്മപത്ത് കൈവരും

പര്യായപദങ്ങൾ : ഐശ്വര്യം

सब प्रकार की समृद्धि और वैभव।

भगवान गणेश की कृपा से भक्तों का घर ऋद्धि-सिद्धि से भर जाता है।
ऋद्धि-सिद्धि, ऋद्धिसिद्धि, सुख-सम्पत्ति