പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സഹമന്ത്രി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

സഹമന്ത്രി   നാമം

അർത്ഥം : സ്വതന്ത്ര ചുമതലയില്ലാത്തതും മറ്റൊരു മന്ത്രിയുടെ കീഴില്‍ വരുന്നതുമായ മന്ത്രി

ഉദാഹരണം : ശ്രീ ജേന രാസവളം വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ആണ്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह मंत्री जिसे किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार न हो अपितु वह किसी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री के अधीन हो।

जेना जी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।
राज्य मंत्री, राज्य मन्त्री, राज्यमंत्री, राज्यमन्त्री

A person appointed to a high office in the government.

Minister of Finance.
government minister, minister

അർത്ഥം : ഒരു മന്ത്രിയുടെ താഴെ വരുന്ന മറ്റൊരു മന്ത്രി.

ഉദാഹരണം : സേഠ് മനോഹര്‍ ദാസ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉപമന്ത്രിയാ‍ണ് .

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉപമന്ത്രി


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह मंत्री जो किसी मंत्री के नीचे हो।

सेठ मनोहर दास इस संस्था में उपमंत्री हैं।
उपमंत्री

അർത്ഥം : മറ്റൊരു മന്ത്രിയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മന്ത്രി

ഉദാഹരണം : ഇന്ന് ഇവിടെ ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി വരുന്നുണ്ട്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह मंत्री जो वित्त मंत्री के अधीन हो या जिसे स्वतंत्र प्रभार न हो।

आज हमारे शहर में वित्त राज्य मंत्री आ रहे हैं।
वित्त राज्य मंत्री, वित्त राज्य मन्त्री

A person appointed to a high office in the government.

Minister of Finance.
government minister, minister