പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സഹതാപം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

സഹതാപം   നാമം

അർത്ഥം : ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഞരമ്പുകളിലും ശുദ്ധ രക്‌തം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളില്‍ ഇടത്തേ ഭാഗത്തുള്ള അവയവം.

ഉദാഹരണം : ജീവനുള്ള ജന്തുക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം ആണ് ഹൃദയം.

പര്യായപദങ്ങൾ : അന്തരംഗം, അന്തര്‍ ബലം, ആര്ദ്രത, ഉള്കരുത്ത്‌, ഉള്ളു്‌, ചങ്ങു്‌, ചിത്തം, ചേതനം, ചേതസ്സു്‌, ചൈതന്യം, നെഞ്ചു്‌, നെഞ്ഞുറപ്പു്, മനസ്സലിവു്, മനസ്സു്‌, മാറു്‌, ലിഗു, വിപദിധൈര്യം, വീര്യം, ഹൃത്തു്‌, ഹൃദയം

छाती के अंदर बायीं ओर का एक अवयव जिसके स्पन्दन से सारे शरीर की नाड़ियों में रक्त-संचार होता रहता है।

हृदय प्राणियों का महत्वपूर्ण अंग है।
अवछंग, असह, उअर, उछंग, उर, करेजा, कलेजा, जिगर, जियरा, जिया, दिल, मर्म, मर्म स्थल, हार्ट, हिय, ही, हृदय

അർത്ഥം : ആരുടെയെങ്കിലും പ്രയാസം കണ്ടിട്ട്‌ അതു മൂലം ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കില് ഭാവം.

ഉദാഹരണം : സജ്ജനങ്ങള്‍ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മേല്‍ സഹാനുഭൂതി ഉള്ളവരാണ്

പര്യായപദങ്ങൾ : അനുകമ്പ, അനുതാപം, കാരുണ്യം, സഹാനുഭൂതി

किसी को कष्ट में देखकर उससे दुखी होने की अवस्था या भाव।

संतलोग सदा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं।
संवेदना, सहानुभूति, हमदर्दी

Sharing the feelings of others (especially feelings of sorrow or anguish).

fellow feeling, sympathy

അർത്ഥം : തന്റെ തെറ്റില്‍ തിരിച്ചറിവു കിട്ടിയിട്ടു്‌ മനസ്സില്‍ പിന്നീടു് ഉണ്ടാകുന്ന ഖേദം.

ഉദാഹരണം : അച്ഛന്റെ വാക്കു കേള്ക്കാഞ്ഞതില്‍ എനിക്കു വളരെ കുണ്ഠിതമുണ്ടു്‌.അവന് തന്റെ തെറ്റുകളില്‍ പശ്ച്ചാതപിക്കേണ്ടതാണു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അനുതാപം, അനുശയം, ആത്മനിന്ദ, ആത്മനിര്വേംദം, ആത്മനിര്വേദം, ചെയ്തുപോയ കുറ്റത്തേയോ പാപതേയൊ ഓര്ത്തുള്ള ദുഃഖം, തന്നെത്താന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തല്‍, ധര്മ്മചിന്ത, പാപബോധം, പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം, മന, മനസ്താപം, മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തു്, മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തു്‌, മാനസാന്തരം, വിപ്രതീസാരം, സ്വാധിക്ഷേപം

अपनी गलती का एहसास होने पर मन में होने वाला दुःख।

उसका अफ़सोस महज़ एक दिखावा था।
ऐसा करने पर पश्चात्ताप के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा।
अनुताप, अनुशय, अनुशोक, अपतोस, अपसोस, अफसोस, अफ़सोस, अलम, खेद, ग्लानि, पछताव, पछतावा, पश्चाताप, पश्चात्ताप, मनस्ताप

A feeling of deep regret (usually for some misdeed).

compunction, remorse, self-reproach

അർത്ഥം : മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം ദൂരീകരിക്കാന്‍ ഉള്പ്രേരണ കൊടുക്കുന്ന ആവേശത്തിന്റെ അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : അല്ലയോ ഈശ്വരാ, താങ്കള്‍ എല്ലാ ജീവജാലാങ്ങളോടും ദയ കാണിക്കണേ.

പര്യായപദങ്ങൾ : അനുകമ്പ, അനുതാപം, അലിവു്‌, ആര്ദ്രത, ഉള്ളഴിവു്‌, കനിവു്‌, കരുണരസം, കൃപ, ഘൃണ, ദയവു്, പരിതാപം, പ്രീതി, മനസ്സലിവു്, സഹാനുഭൂതി

वह मनोवेग जो दूसरे का दुख देखकर उत्पन्न होता है।

दया एक सात्विक भावना है।
अनुकंपा, अनुकम्पा, अनुक्रोश, अनुग्रह, अनुषंग, इनायत, करुणा, करुना, कारुण्य, कृपा, तरस, दया, निवाजिश, फजल, फजिल, मेहर, रहम, रहमत, वत, शफक, शफकत, शफ़क़, शफ़क़त

A deep awareness of and sympathy for another's suffering.

compassion, compassionateness

സഹതാപം   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : ദയ ഉള്ളവന്, ദയാലു.

ഉദാഹരണം : ദയാലു ആയ ആളുകള്‍ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാന്‍ തയ്യാറായിരിക്കും ഭഗവാന്‍ പാവപെട്ടവരോടു കരുണയുള്ളവനാണു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അനുകമ്പ, അനുക്രോശം, അനുതാപം, അലിവു്, ആര്ദ്രത, ഉദാര്യം, കാരുണ്യം, കൃപ, ഘൃണ, ദയ, ഭൂതദയ, മനസ്സലിവു്, മമത, മഹാമനസ്കത, സഹാനുഭൂതി

जिसमें दया हो। जो नृशंस न हो।

दयालु लोग दूसरों की सहायता के लिये सदैव तत्पर रहते हैं।
श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणं।
अक्रूर, अनुकंपक, अनुकम्पक, अनुग्राहक, अनुग्राही, अनृशंस, उदात्त, करुण, करुणामय, करुणायुक्त, करुणावान, कारुणिक, कारूणिक, कृपालु, दयामय, दयार्द्र, दयालु, दयावंत, दयावान, दयावान्, दयाशील, नवाज, नवाज़, महर, मेहरबान, सहृदय, सहृदयी, सुहृदय

Having or proceeding from an innately kind disposition.

A generous and kindhearted teacher.
kind-hearted, kindhearted