പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സമ്മോഹനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

സമ്മോഹനം   നാമം

അർത്ഥം : പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉറക്കത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ അതില്‍ അയാള് പുറമേ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങള്ക്കിനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു

ഉദാഹരണം : മനോരോഗ വിദഗ്ദ്ധന്‍ സമ്മോഹനം വഴി അവന്റെ മാനസിക അവസ്ഥയെ മനസിലാക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു

प्रेरित नींद की वह अवस्था जिसमें सोता हुआ व्यक्ति केवल बाहरी इशारों पर चलता है।

मनोचिकित्सक ने सम्मोहन के दौरान उसकी मानसिक अवस्था को समझने का प्रयास किया।
सम्मोहन

A state that resembles sleep but that is induced by suggestion.

hypnosis