പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സമുദ്രം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

സമുദ്രം   നാമം

അർത്ഥം : ജലമുള്ള അല്ലെങ്കില്‍ ജലത്താല്‍ മൂടപ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ ഭാഗം.

ഉദാഹരണം : ഭൂമിയുടെ ഏകദേശം മൂന്നില്‍ രണ്ട് ഭാഗവും സമുദ്രത്താൽ മൂടപ്പെട്ട ഭൂതലമാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അകൂപാരം, അപാം പതി, അപ്പതി, അബ്ധി, അര്ണ്ണവം, ആഴി, ഉദധി, കടല്‍, ജലനിധി, പാരാവാരം, സാഗരം

पृथ्वी का वह भाग जिसमें जल है या जो जल से ढका है।

पृथ्वी का लगभग दो तिहाई भाग जलीय धरातल है।
जल, जलीय धरातल, जलीय-धरातल

The part of the earth's surface covered with water (such as a river or lake or ocean).

They invaded our territorial waters.
They were sitting by the water's edge.
body of water, water

അർത്ഥം : അളവ്, വലിപ്പം മുതലായവ അനന്തമായത്.

ഉദാഹരണം : അത് പ്രണയത്തിന്റെ സാഗരമാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : കടല്‍‍, സാഗരം

* जिसकी मात्रा, आयतन आदि अनन्त हो।

वह प्रेम का सागर है।
समुद्र, सागर

Anything apparently limitless in quantity or volume.

ocean, sea