പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സമയം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

സമയം   നാമം

അർത്ഥം : അനുഭവങ്ങളുടെ നൈരന്തര്യം അത് ഭാവി, ഭൂതം വര്ത്തമാനം എന്നിവയുടെ സീമകള്‍ ലംഘിക്കുന്നു

ഉദാഹരണം : ഓരോരുത്തരുടേയും ജീവിതത്തില്‍ പല-പല സമയങ്ങൾ കടന്ന് പോകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : കാലം

अनुभव का सातत्य जिसमें घटनाएँ भविष्य से वर्तमान में होकर भूत में जाती हैं।

हर एक के जीवन में अलग तरह के समय आते हैं।
टाइम, समय

The continuum of experience in which events pass from the future through the present to the past.

He waited for along time.
It took some time before he got an answer.
Time flies like an arrow.
time

അർത്ഥം : എന്തെങ്കിലും കാര്യം അല്ലെങ്കില് ഉദ്ദേശ്യം അനായാസമായി, വേഗം അല്ലെങ്കില്‍ എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളോടും കൂടി ചെയ്യുന്ന സമയം.

ഉദാഹരണം : ഈ പണി ചെയ്യാനുള്ള സന്ദര്ഭം വന്നു കഴിഞ്ഞു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അവസരം, സന്ദര്ഭം

ऐसा समय या परिस्थिति जिसमें कोई कार्य या उद्देश्य सहजता से, जल्दी या सुविधा से हो सके।

इस काम को करने का अवसर आ गया है।
अवसर, औसर, काल, घड़ी, चांस, चान्स, जोग, दाव, दावँ, नौबत, बेला, मुहूर्त, मौक़ा, मौका, योग, वक़्त, वक्त, वेला, समय, समा, समाँ, समां

A suitable moment.

It is time to go.
time

അർത്ഥം : ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നടക്കുന്നതിനായി നിശ്ചയിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സമയം

ഉദാഹരണം : കോളേജിൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ദിനം ആഘോഷപൂർണ്ണമായിരുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ദിനം

वह समय जिसके बीच कोई विशेष बात हो।

कॉलेज के दिनों में हम बहुत मस्ती करते थे।
दिन, समय

An indefinite period (usually marked by specific attributes or activities).

The time of year for planting.
He was a great actor in his time.
time

അർത്ഥം : ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആ സമയം ജോലികൾ ചെയ്യാനായി വിനിയോഗിക്കുന്നു

ഉദാഹരണം : എന്റെ ഒരു ദിവസം വെളുപ്പിന് നാല് മണിയ്ക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ദിനം, ദിവസം

चौबीस घंटे में से वह समय जो सोने के बाद काम करने में गुज़रता है।

मेरा दिन सुबह चार बजे से शुरू होता है।
दिन, दिवस

The recurring hours when you are not sleeping (especially those when you are working).

My day began early this morning.
It was a busy day on the stock exchange.
She called it a day and went to bed.
day

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക അവസ്ഥയില്‍ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ തന്റെ കര്ത്തവ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി കിട്ടുന്ന സമയം.

ഉദാഹരണം : കടബാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി താങ്കള്ക്കു ഞാന്‍ നാലു ദിവസത്തെ കാലാവധി തരുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : കാലാവധി

वह समय जो किसी को विशेष अवस्था में कोई कार्य करने या अपना दायित्व पूरा करने के लिए मिले।

ऋण जमा करने के लिए आपको चार दिन की मोहलत दी जाती है।
अवधि, मुद्दत, मोहलत, वक़्त, वक्त, समय

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമയം.

ഉദാഹരണം : ഇവിടെ എല്ലാവര്ഷവും വിജയദശമിയുടെ സമയത്ത് രാമലീലയുടെ സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അവസരം, വേള

कोई विशिष्ट समय।

यहाँ प्रतिवर्ष विजयादशमी के अवसर पर राम लीला का आयोजन होता है।
अवकाश, अवसर, औसर, मौक़ा, मौका

The time of a particular event.

On the occasion of his 60th birthday.
occasion

അർത്ഥം : മാധ്യമമായി കാണുന്ന ഒരു സമയ പരിധി അത് മറ്റൊരാളുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ ആകുന്നു

ഉദാഹരണം : എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുളള സമയം പോലും ഇല്ല എന്റെ ഒരുപാട് സമയം താങ്കളുടെ ഈ ജോലിക്കായി ചിലവായി

പര്യായപദങ്ങൾ : നേരം

* साधन के रूप में समझी जाने वाली वह समयावधि जो किसी के नियंत्रण में हो।

मेरे पास खाना खाने का समय नहीं है।
मेरा ज्यादा समय तो आपके इस काम में चला गया।
वक़्त, वक्त, समय

A period of time considered as a resource under your control and sufficient to accomplish something.

Take time to smell the roses.
I didn't have time to finish.
It took more than half my time.
He waited for a long time.
time

അർത്ഥം : നല്ല സമയം

ഉദാഹരണം : എല്ലാവരുടെയും നല്ല സമയം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും

പര്യായപദങ്ങൾ : നല്ല സമയം, സുദിനം

अच्छा समय।

सबके दिन फिरते हैं।
दिन, दिवस

A period of opportunity.

He deserves his day in court.
Every dog has his day.
day

അർത്ഥം : ദൃഢമായി പറയുക.

ഉദാഹരണം : രാമന് തന്റെ രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുമെന്നു ശപഥം എടുത്തിട്ടുണ്ടു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : ആണ, ഉറപ്പു വാക്കു്‌, കരാര്‍, ദൃഢപ്പെടുത്തല്‍, ദൃഢമായി പറയല്‍, പിരാക്കു്, പ്രതിജ്ഞ, പ്രതിജ്ഞാ വാക്യം, പ്രത്യയം, വാക്കു്, വ്രതം, ശപനം, ശാപ വചനം, സത്യ പ്രതിജ്ഞ, സത്യം ചെയ്യല്‍

अपने कथन की सत्यता प्रमाणित करने के उद्देश्य से ईश्वर, देवता अथवा किसी पूज्य या अतिप्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि की दुहाई देते हुए दृढ़तापूर्वक कही हुई बात।

तुम्हारी कसम पर मुझे विश्वास नहीं है।
अभिषंग, अभिषङ्ग, आन, कसम, क़सम, दिव्य, दुहाई, दोहाई, वाचा, शंस, शपथ, सौगंध, सौगन्ध

A solemn promise, usually invoking a divine witness, regarding your future acts or behavior.

They took an oath of allegiance.
oath

അർത്ഥം : ഭൂതം, ഭാവി, വര്ത്തമാനം മുതലായവ അറിയുവാന്‍ കഴിയുന്ന മിനിറ്റ്, മണിക്കൂര്‍, വര്ഷം മുതലായവ കൊണ്ട് അളക്കുന്ന ദൂരം അല്ലെങ്കില്‍ ഗതി.

ഉദാഹരണം : സമയം ആര്ക്കുവേണ്ടിയും കാത്തു നില്ക്കുന്നില്ല.

പര്യായപദങ്ങൾ : കാലം, നേരം

मिनटों, घंटों, वर्षों आदि में नापी जाने वाली दूरी या गति जिससे भूत, वर्तमान आदि का बोध होता है।

समय किसी का इंतजार नहीं करता।
आप किस ज़माने की बात कर रहे हैं।
वक़्त कैसे बीतता है, कुछ पता ही नहीं चलता।
वह कुछ देर के लिए यहाँ भी आया था।
अनेहा, अमल, अमस, अर्सा, अवकाश, अवसर, आहर, काल, जमाना, ज़माना, दिन, देर, दौर, दौरान, बेला, वक़्त, वक्त, वेला, व्यक्तभुज, श्राम, समय, समा, समाँ, समां

An amount of time.

A time period of 30 years.
Hastened the period of time of his recovery.
Picasso's blue period.
period, period of time, time period

അർത്ഥം : പണി ചെയ്തു തീര്ക്കുന്നതിനുള്ള നിശ്ചിത സമയം.

ഉദാഹരണം : ഈ പണി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന അവധി കഴിഞ്ഞു പോയി.

പര്യായപദങ്ങൾ : അവധി, കാലാവധി

आविष्कार करने वाला व्यक्ति।

एक आविष्कारक के एक नए आविष्कार से तहलका मच गया है।
आविष्कर्ता, आविष्कर्त्ता, आविष्कारक, आविष्कारकर्ता, आविष्कारकर्त्ता

Someone who is the first to think of or make something.

artificer, discoverer, inventor

അർത്ഥം : പുരാണം അനുസരിച്ച് കാലത്തിന്റെ നാല് ഭാഗം-സത്യയുഗം, ത്രെതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം ഇവയില് ഓരോ പ്രത്യേക കാലഘട്ടം

ഉദാഹരണം : ഭഗവാന് രാമന്റെ ജനനം ത്രേതായുഗത്തിലായിരുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : കാലം, തലമുറ, നുകം, യുഗം

पुराणानुसार काल के ये चार भाग - सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि में से प्रत्येक।

भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था।
जुग, युग

അർത്ഥം : സമയത്തിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു സൂചകം

ഉദാഹരണം : ഞാനവന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഫോണ്‍ ചെയ്തു മഹാവീര്‍ രാവിലെ മുതല്‍ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു

പര്യായപദങ്ങൾ : തവണ, പ്രാവശ്യം

समय का कोई अंश जो गिनती में एक गिना जाए।

मैंने उसे कई बार फोन किया।
महावीर ने सुबह से तीन बार भोजन किया है।
चोट, तोड़, दफ़ा, दफा, बार, बेर, मरतबा, मर्तबा

An instance or single occasion for some event.

This time he succeeded.
He called four times.
He could do ten at a clip.
clip, time

അർത്ഥം : ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം

ഉദാഹരണം : രാജാവിന്റെ അവസാന കാലം വളരെ കഷ്ടകരമായിരുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : കാലം, ജീവിതം

* वह समय जिसके दौरान किसी का जीवन बना रहता है।

राजा का अंतिम समय बहुत कष्टप्रद रहा।
समय

The time during which someone's life continues.

The monarch's last days.
In his final years.
days, years

അർത്ഥം : പതിനാല്‍ മന്വന്തരം അല്ലെങ്കില്‍ നാല്‍ ബില്യന്‍ മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി വര്ഷം വരുന്ന ഒരു കാലഗണന

ഉദാഹരണം : ഒരു കല്പം ഒരു ബ്രഹ്മം രാത്രിയുടെ പകുതിയാകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : കല്പം

समय का एक विभाग जिसमें चौदह मन्वंतर या चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष होते हैं।

कल्प ब्रम्हा के अहोरात्रि के अर्धभाग के बराबर होता है।
कल्प