പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള സംക്ഷിപ്തത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : സംക്ഷിപ്തമാകുന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : സംക്ഷിപ്തത കാരണം പലപ്പോഴും വേണ്ട കാര്യങ്ങള് പോലും ലേഖനത്തില്‍ വരാറില്ല.

പര്യായപദങ്ങൾ : നിയന്ത്രിതമായത്


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

संक्षिप्त होने की अवस्था।

संक्षिप्तता के चक्कर में कभी-कभी आवश्यक बातें भी लेख से बाहर हो जाती हैं।
संक्षिप्तता

Terseness and economy in writing and speaking achieved by expressing a great deal in just a few words.

conciseness, concision, pithiness, succinctness