പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ശ്രദ്ധാ‍ഞ്ജലി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : മരിച്ചയാളിനോടുള്ള ആദരവ് കാണിക്കുന്നതിനായി നടത്തുന്ന ആചാരം

ഉദാഹരണം : പാര്ലചമെന്റില്‍ അംഗങ്ങള്‍ കുറ്ച്ച് നിമിഷം മൌനമാചരിച്ച് രക്തസാക്ഷികള്ക്കുള്ള ശ്രദ്ധാ‍ഞ്ചലി അര്പ്പിച്ചു

मृत के प्रति श्रद्धापूर्वक किया गया आचरण।

सदन में सदस्यों ने कुछ पल मौन रह कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
श्रद्धांजलि, श्रद्धाञ्जलि

Something given or done as an expression of esteem.

testimonial, tribute