പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ശുഭാപ്തിവിശ്വാസി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : നല്ലതു വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി.

ഉദാഹരണം : ഞങ്ങള്ക്ക് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസികളാവണം.

आशावाद को माननेवाला व्यक्ति।

हमें आशावादी होना चाहिए।
आशावादी

A person disposed to take a favorable view of things.

optimist