പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ശില്പശാസ്ത്രം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ശില്പ സംബന്ധമായ അറിവു കൊടുക്കുന്ന ശാസ്ത്രം.

ഉദാഹരണം : പ്രാചീന കാലത്തെ ശില്പശാസ്ത്രങ്ങളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ നിര്മ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പര്യായപദങ്ങൾ : തച്ചുശാസ്ത്രം, വാസ്തുവിദ്യ

वह शास्त्र जिसमें शिल्प संबंधी जानकारी दी गई हो।

इस महल का निर्माण प्राचीन शिल्पशास्त्र में दिए गए सिद्धांतों के आधार पर किया गया है।
शिल्प विज्ञान, शिल्प शास्त्र, शिल्पशास्त्र

The discipline dealing with the principles of design and construction and ornamentation of fine buildings.

Architecture and eloquence are mixed arts whose end is sometimes beauty and sometimes use.
architecture