പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ശവം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ശവം   നാമം

അർത്ഥം : മോക്ഷം കിട്ടാതെ അലയുന്ന ഏതെങ്കിലും മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവു്‌ ഒരാളെ പ്രാപിച്ചു്‌ അമങ്കളകരവും കഷ്ടദായകവുമായ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം : ആധുനിക യുഗത്തില്‍ ഭൂതങ്ങള്ക്കു അസ്തിത്വമില്ല.

പര്യായപദങ്ങൾ : ജഡം, പരേതാത്മാവു്‌, പിണം, പിശാചു്, പ്രേതം, പ്രേതാത്മാവു്‌, ഭൂതം, ഭൌതികാവശിഷ്ടം, മരിച്ചവരുടെ ജീവന്, മായാരൂപം, മൃതകം, മൃതദേഹം, മൃതശരീരം, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ജീവന്‍

किसी मृत व्यक्ति की आत्मा का वह रूप जो मोक्ष या मुक्ति के अभाव में उसे प्राप्त होता है और जिसमें वह प्रायः कष्टदायक और अमांगलिक कार्य करता है।

विज्ञान भूतों के अस्तित्व को नकारता है।
आसेब, छाया, जिन, पिशाच, प्रेत, बैताल, भूत, भूत-प्रेत, वैताल, सत्त्व, सत्व, साया

The visible disembodied soul of a dead person.

ghost