പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ശക്തമായ   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : യോഗ്യതയുള്ള സമര്ത്ഥനായ മനുഷ്യന്.; പ്രാപ്തിയോടു കൂടി കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാന് കഴിവുള്ളവന്

ഉദാഹരണം :

പര്യായപദങ്ങൾ : അനുഗൃഹീതനായ, കഴിവുള്ള, കാര്യസേഷിയുള്ള, കെല്പ്പു ള്ള, കൈപഴക്കമുള്ള, കൌശലമുള്ള, ചാതുര്യമുള്ള, ചുണയുള്ള, ചുറുചുറുക്കുള്ള, ചെയ്തുതഴക്കമുള്ള, ജ്ഞാനമുള്ള, നിപുണമായ, നൈപുണ്യമുള്ള, പാടവമുള്ള, പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ള, വിദഗ്ദ്ധമായ, വിരുതുള്ള, സമര്ത്ഥനായ, സാമര്ത്ഥ്യ മുള്ള

जिसमें किसी काम को अच्छी तरह से करने की दक्षता या गुण हो।

इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है।
अभिजात, अलं, अलम्, उदात्त, उपयुक्त, काबिल, योग्य, लायक, लायक़, समर्थ, सलीक़ामंद, सलीक़ामन्द, सलीक़ेमंद, सलीक़ेमन्द, सलीकामंद, सलीकामन्द, सलीकेमंद, सलीकेमन्द, हुनरमंद, हुनरमन्द

Have the skills and qualifications to do things well.

Able teachers.
A capable administrator.
Children as young as 14 can be extremely capable and dependable.
able, capable

അർത്ഥം : ശക്തമായ

ഉദാഹരണം : ഈ ടീം മത്സരത്തിന്റെ ശക്തമായ അവകാശം സ്ഥാപിക്കുന്നവരാണ്

അർത്ഥം : ശക്തമായ

ഉദാഹരണം : എതിരാളിയുടെ ശക്തമായ മറുപടി കേട്ട് അവൻ നിശബ്ദനായി

जो किसी दृष्टि से दूसरे से अधिक प्रबल या सशक्त हो।

विपक्षी का तगड़ा जवाब सुनकर वे चुप हो गए।
ज़ोरदार, जोरदार, तगड़ा

जो अपेक्षाकृत अधिक बल वाला हो या बल में किसी से बीस पड़ता हो।

यह टीम प्रतियोगिता के प्रबल दावेदार हैं।
प्रबल

Having strength or power greater than average or expected.

A strong radio signal.
Strong medicine.
A strong man.
strong

Forceful and definite in expression or action.

The document contained a particularly emphatic guarantee of religious liberty.
emphatic, forceful

അർത്ഥം : യോഗ്യതയുള്ള സമര്ത്ഥനായ മനുഷ്യൻ.

ഉദാഹരണം : പ്രാപ്തിയോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ

പര്യായപദങ്ങൾ : കാര്യശേഷിയുള്ള, ചുണയുള്ള, ചെയ്തുതഴക്കമുള്ള, നിപുണമായ, പ്രാഗത്ഭ്യമുള്ള, വിദഗ്ദ്ധമായ, സമര്ത്ഥനായ, സാമര്ത്ഥ്യമുള്ള

किसी के अधिकार में दिया हुआ।

सैनिकों ने सुपुर्द अपराधी से सचाई उगलवाने की कोशिश की।
सपुर्द, सुपुर्द, सौंपा, सौंपा हुआ

അർത്ഥം : വളരെ ശക്തമായ

ഉദാഹരണം : സച്ചിന്റെ പൊടി പറത്തുന്ന ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ ഭാരതം ജയം കണ്ടു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അടിപൊളി, അത്യുഗ്രന്‍, ഉഗ്രന്‍, പൊടി പറത്തുന്ന

बहुत जोर का।

सचिन की धुँआँधार बल्लेबाज़ी से भारत को विजय मिली।
ज़ोरदार, जोरदार, धमाकेदार, धुँआँधार, धुआँधार, धुआंधार, धूँआँधार, धूआँधार

Forceful and definite in expression or action.

The document contained a particularly emphatic guarantee of religious liberty.
emphatic, forceful

അർത്ഥം : ബലത്തോടുകൂടി.

ഉദാഹരണം : വളരെയേറെ ശക്തിയായ കാറ്റടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ദൃഢമായ, ശക്തിയായ

जोर का।

प्रबल वेग से हवा चल रही है।
यहाँ पानी का प्रवाह उग्र है।
बाहर तेज धूप है।
अमंद, अमन्द, आपायत, इषित, उग्र, उच्चंड, उच्चण्ड, उत्कट, कड़ा, कड़ाके का, तीक्ष्ण, तीव्र, तेज, तेज़, दुर्दम, प्रचंड, प्रचण्ड, प्रबल, वृष्णि, हेकड़