പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വ്രണം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വ്രണം   നാമം

അർത്ഥം : ശരീരത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും വിഷം കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നീരില്‍ രക്‌തം കട്ടയായി പഴുപ്പ്‌ ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഉദാഹരണം : അവന് എല്ലാ ദിവസവും മുറിവ്‌ വച്ചുകെട്ടിപ്പിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ക്ഷതം, ചതവ്‌, പരിക്ക്, പരു, പുണ്ണ്, മുറിവ്‌

शरीर में कहीं विष एकत्र होने से उत्पन्न वह शोथ जिसमें रक्त सड़कर मवाद बन जाता है।

वह प्रतिदिन फोड़े की मरहम-पट्टी कराता है।
फोड़ा, व्रण

A painful sore with a hard core filled with pus.

boil, furuncle