പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വൈദേഹി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വൈദേഹി   നാമം

അർത്ഥം : ജനക രാജാവിന്റെ മകളും ശ്രീരാമന്റെ ഭാര്യയും ആയ സ്ത്രീ

ഉദാഹരണം : സീത ഒരു ആദര്ശ പത്നിയാണ്സീതയെ ലോകമാതാവായ ജഗദംബികയായി കണക്കാക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ജാനകി, മൈഥിലി, സീത

Wife of the Hindu god Rama. Regarded as an ideal of womanhood.

sita