പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വൃദ്ധന് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വൃദ്ധന്   നാമം

അർത്ഥം : അറുപതിനു മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള വ്യക്തി.

ഉദാഹരണം : നമ്മളുടെ വൃദ്ധന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഇവിടെ ആരുമില്ല.


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :