പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വിദൂഷകന്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വിദൂഷകന്‍   നാമം

അർത്ഥം : ഹാസ്യപരമായ അഭിനയത്തിലൂടെ എല്ലാവരേയും ചിരിപ്പിക്കുന്നയാള് .

ഉദാഹരണം : ഈ സര്ക്കസിലെ ജോക്കര്‍ വളരെ രസികനാണ് .

പര്യായപദങ്ങൾ : ജോക്കര്, ഹാസ്യനടന്

हास्यपूर्ण अभिनय द्वारा सबको हँसानेवाला व्यक्ति।

इस सरकस का जोकर बहुत ही विनोदी है।
जोकर, झल्ल, भाँड़, भांड़, मसखरा, लालक, वंशनर्ती, विदूषक

A person who enjoys telling or playing jokes.

joker, jokester