പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വിദുഷി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വിദുഷി   നാമം

അർത്ഥം : സ്ത്രീ വിദ്വാന്

ഉദാഹരണം : പണ്ഡിതന്മാര് സൂത്രപ്പണിയിലൂടെ ഊരു വിദുഷിയെ വിഡ്ഢിയായ കാളിദാസനെക്കൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുത്തിച്ചുഭാരതമാതാവ് ഒരുപാട് വിദുഷികള്ക്ക് ജന്മം നല്കിയിട്ടുണ്ട്

महिला विद्वान।

पंडितों ने तिकड़म करके एक विदुषी को मूर्ख कालीदास से हरवा दिया।
माँ भारती बहुत सारी विदुषियों की जननी है।
प्राज्ञी, विदुषी

A woman having literary or intellectual interests.

bas bleu, bluestocking