പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വാഹനമില്ലാത്ത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

വാഹനമില്ലാത്ത   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : വണ്ടിയിലല്ലാത്ത അല്ലെങ്കില്‍ വണ്ടി ഇല്ലാത്ത.

ഉദാഹരണം : പുരാതന കാലത്ത് വാഹനമില്ലാത്ത ആളുകള്‍ കാല്നടയായിട്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിരുന്നത്.

പര്യായപദങ്ങൾ : വണ്ടിയില്ലാത്ത


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

जो यान पर न हो या जिसके पास यान न हो।

प्राचीन काल में वाहनहीन लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे।
अयान, यानहीन, वाहनहीन