പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : കെട്ടിടം, പാലം മുതലായവ നിര്മ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രം.

ഉദാഹരണം : വാസ്തുകലയില്‍ സമര്ത്ഥനാകുന്നതിനു വേണ്ടി അവന്‍ വാസ്തുവിദ്യ പഠിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : വാസ്തുകല, വാസ്തുവിദ്യ

वह शास्त्र जिसमें मकान,पुल आदि निर्माण करने की कला का विवेचन होता है।

वास्तुकला में निपुण होने के लिए वह वास्तुशास्त्र का अध्ययन करता है।
वास्तुशास्त्र, स्थापत्य

The discipline dealing with the principles of design and construction and ornamentation of fine buildings.

Architecture and eloquence are mixed arts whose end is sometimes beauty and sometimes use.
architecture

അർത്ഥം : വാസ്തു അല്ലെങ്കില്‍ വീട്, കെട്ടിടം മുതലായവ നിര്മ്മിക്കുന്ന കല.

ഉദാഹരണം : ആഗ്രയിലെ താജ്മഹലിന്റെ വാസ്തുവിദ്യ ഒന്നു കാണേണ്ടതു തന്നെ.

പര്യായപദങ്ങൾ : വാസ്തുവിദ്യ

वास्तु या मकान,महल आदि बनाने की कला।

आगरे के ताजमहल की वास्तुकला देखते ही बनती है।
निर्माणकला, वास्तु कला, वास्तुकला, वास्तुशिल्प, स्थापत्य कला, स्थापत्यकला

The discipline dealing with the principles of design and construction and ornamentation of fine buildings.

Architecture and eloquence are mixed arts whose end is sometimes beauty and sometimes use.
architecture