പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ലോക്പാല് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ലോക്പാല്   നാമം

അർത്ഥം : ജന നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ആള്‍ അല്ലെങ്കില് സ്ഥാപനം

ഉദാഹരണം : ഏതെങ്കിലും കാര്യം നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളില്‍ ചെയ്ത് തീര്ത്തിട്ടില്ല എങ്കില് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൌരന്‍ ലോക്പാലിന് പരാതി നല്കുവാനും അയാള്ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്കുവാനും ലോക്പാലിന്‍ അധികാരം ഉണ്ട്

जन समूह के हितों की रक्षा करने के लिए नियुक्त व्यक्ति, समूह या संस्था।

यदि किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं होता है, तो लोकपाल, जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाएगा और वह जुर्माना शिकायतकर्ता को मुआवज़े के रूप में मिलेगा।
लोकपाल

A government appointee who investigates complaints by private persons against the government.

ombudsman