പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ലെസോഥൊ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ലെസോഥൊ   നാമം

അർത്ഥം : ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യം

ഉദാഹരണം : ലെസോഥൊ യുടെഭരണഭാഷ ലെസോഥൊ ആകുന്നു

दक्षिणी अफ्रीका का एक देश।

लेसोथो की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी है।
बसुटोलैंड, लेसोटो, लेसोथो

A landlocked constitutional monarchy in southern Africa. Achieved independence from the United Kingdom in 1966.

basutoland, kingdom of lesotho, lesotho