പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ലിഗ്നൈറ്റ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള കല്ക്കരി

ഉദാഹരണം : ബീഹാറില്‍ ലിഗ്നൈറ്റിന്റെ രണ്ട് ഖനികള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്

एक प्रकार का कोयला जो भूरे रंग का होता है।

बिहार में लिग्नाइट की दो खानों का पता चला है।
भूरा कोयला, लिग्नाइट

Intermediate between peat and bituminous coal.

brown coal, lignite, wood coal