പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രോഗബാധ ബീഷണി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ പരക്കൽ അല്ലെങ്കില്‍ തുടര്ച്ചയായിട്ട് അത് പടര്ന്ന് പിടിക്കല്‍ നടക്കുന്നത്

ഉദാഹരണം : ഗ്രാമത്തില്‍ ഇപ്പോഴും കോളറബാധ ഭീഷണി നിലനില്ക്കുന്നു

किसी के कोप, रोग आदि की प्रबलता या लगातार कुप्रभाव।

गाँवों में हैजा का प्रकोप जारी है।
प्रकोप

A sudden violent spontaneous occurrence (usually of some undesirable condition).

The outbreak of hostilities.
eruption, irruption, outbreak