പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രുഗ്മണി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രുഗ്മണി   നാമം

അർത്ഥം : വിദര്ഭയിലെ രാജകുമാരിയായ കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ

ഉദാഹരണം : രുഗ്മണിയാണ് പ്രദ്യുമ്നന്റെ അമ്മ

कृष्ण की एक पटरानी जो वैदर्भ की पुत्री थीं।

रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ था।
भीष्मकसुता, भैष्मकी, रुकमणी, रुकमिण, रुकमिणी, रुक्मणी, रुक्मिण, रुक्मिणी

An imaginary being of myth or fable.

mythical being