പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രപതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ജനകീയമായ അല്ലെങ്കില് ജനാധിപത്യം വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭരണാധികാരി.

ഉദാഹരണം : ഡോക്ടര്‍ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഭാരതത്തിന്റെ പ്രഥമ രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നു.

किसी आधुनिक प्रजातांत्रिक राष्ट्र द्वारा चुना हुआ उसका सर्वप्रधान शासक।

डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
प्रेज़िडंट, प्रेज़िडन्ट, प्रेज़िडेंट, प्रेज़िडेन्ट, प्रेजिडंट, प्रेजिडन्ट, प्रेजिडेंट, प्रेजिडेन्ट, राष्ट्रपति

The chief executive of a republic.

president