പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രാപ്പാടി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രാപ്പാടി   നാമം

അർത്ഥം : ശ്രവണമധുരമായ ശബ്ദമുള്ള ഒരു ചെറിയ പക്ഷി.

ഉദാഹരണം : കുട്ടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ശാഖയില് ഇരിക്കുന്ന രാപ്പാടിയെ നോക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : വാനമ്പാടി

एक छोटी चिड़िया जिसकी आवाज सुरीली होती है।

बच्चा बहुत गौर से डाल पर बैठी हुई बुलबुल को देख रहा था।
बुलबुल

European songbird noted for its melodious nocturnal song.

luscinia megarhynchos, nightingale