പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രാജസൌധം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രാജസൌധം   നാമം

അർത്ഥം : രാജാക്കന്മാര്ക്കു താമസിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വലുതും ശ്രേഷ്ടവുമായ ബംഗ്ളാവു്.

ഉദാഹരണം : മൈസൂരിലെ കൊട്ടാരം ഇന്നും കാണാന്‍ ഭംഗിയുള്ളതാണു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അംബരചുംബി, അട്ടകം, അന്ത, അരമന, ഉന്നതഭവനം, ഒഴുക്കന്‍ കെട്ടിടം, കൊട്ടാരം, മഹല്‍, മാഡി, മാളിക, രാജഭവനം, രാജസദനം, ഹര്മ്മ്യം

राजाओं आदि के रहने का बड़ा और बढ़िया मकान।

मैसूर का राजमहल आज भी देखने योग्य है।
पैलेस, प्रागार, प्रासाद, महल, राजप्रासाद, राजभवन, राजमहल, राजवाड़ा

A large and stately mansion.

castle, palace