പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രാജസൌധം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രാജസൌധം   നാമം

അർത്ഥം : രാജാക്കന്മാര്ക്കു താമസിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വലുതും ശ്രേഷ്ടവുമായ ബംഗ്ളാവു്.

ഉദാഹരണം : മൈസൂരിലെ കൊട്ടാരം ഇന്നും കാണാന്‍ ഭംഗിയുള്ളതാണു്.

പര്യായപദങ്ങൾ : അംബരചുംബി, അട്ടകം, അന്ത, അരമന, ഉന്നതഭവനം, ഒഴുക്കന്‍ കെട്ടിടം, കൊട്ടാരം, മഹല്‍, മാഡി, മാളിക, രാജഭവനം, രാജസദനം, ഹര്മ്മ്യം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

राजाओं आदि के रहने का बड़ा और बढ़िया मकान।

मैसूर का राजमहल आज भी देखने योग्य है।
पैलेस, प्रागार, प्रासाद, महल, राजप्रासाद, राजभवन, राजमहल, राजवाड़ा

A large and stately mansion.

castle, palace