പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രാജമവയല് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രാജമവയല്   നാമം

അർത്ഥം : രാജമ, ഉഴുന്ന് എന്നിവ വിതയ്ക്കുന്ന വയല്‍

ഉദാഹരണം : കര്‍ഷകന്‍ രാജമവയല് ഉഴുവുന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

वह खेत जिसमें माष या उड़द बोया जाता है।

किसान राज्यमाष की जुताई कर रहा है।
मलार, माष्य, राज-माष्य, राजमाष्य, राज्यमाष

A piece of land cleared of trees and usually enclosed.

He planted a field of wheat.
field