പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രാക്ഷസ വിവാഹ രീതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ഒരുതരം വിവാഹ സമ്പ്രദായം അതില് യുദ്ധം ചെയ്ത് കന്യകയെ തട്ടി കൊണ്ട് പോയി ഭാര്യ ആക്കുന്നു

ഉദാഹരണം : ആധുനിക കാലത്തെ രാക്ഷസ വിവാഹ രീതി നിലവിലില്ല

विवाह का एक प्रकार जिसमें युद्ध करके कन्या छीन लाते थे और उसे अपनी पत्नी बना लेते थे।

आधुनिक समाज में राक्षस विवाह की प्रथा समाप्त हो गयी है।
पैशाच विवाह, पैशाचविवाह, राक्षस, राक्षस विवाह