പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രഹസ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രഹസ്യം   നാമം

അർത്ഥം : ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന.

ഉദാഹരണം : ശ്യാം ഇവിടെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്.

അർത്ഥം : ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന് കാര്യം

ഉദാഹരണം : കള്ളന്‍ പോലീസിന്റെ മുന്നില്‍ കളവിന്റെ രഹസ്യം തുറന്ന് പറഞ്ഞുഅവളുടെ ജീവിതം ഇന്നും എനിക്ക് ഒരു രഹസ്യമായി തോന്നുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : നീഗൂഢത

वह बात आदि जो छिपी हुई हो।

चोर ने पुलिस के सामने चोरी का रहस्य खोल दिया।
उसका जीवन आज भी मेरे लिए रहस्य बना हुआ है।
इसरार, इस्रार, कूट, बात, भेइ, भेउ, भेद, मर्म, रहस्य, राज, राज़

Something that should remain hidden from others (especially information that is not to be passed on).

The combination to the safe was a secret.
He tried to keep his drinking a secret.
secret

അർത്ഥം : ഒരു തന്ത്രം അതില്‍ ചുരുക്കിയും ഗൂഢവുമായ സന്ദേശം അയക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഉദാഹരണം : ഇതൊരു ഗൂഢ സന്ദേശമാകുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : ഗൂഢം

ऐसा तंत्र जो संक्षिप्त और गुप्त संदेश भेजने के काम आता है।

यह संदेश कूट में है।
कूट

A coding system used for transmitting messages requiring brevity or secrecy.

code

അർത്ഥം : രഹസ്യ കരാർ

ഉദാഹരണം : അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ രഹസ്യമായി കൊന്നതാണ്

गुप्त समझौता, विशेषतः किसी कपटपूर्ण कार्य के लिए।

घरवालों की मिलीभगत से ही उसकी हत्या हुई।
मिली-भगत, मिलीभगत

secret agreement or cooperation especially for an illegal or deceitful purpose.

The company was acting in 𝚌𝚘𝚕𝚕𝚞𝚜𝚒𝚘𝚗 with manufacturers to inflate prices.
collusion

രഹസ്യം   നാമവിശേഷണം

അർത്ഥം : നിഗൂഢതകള്‍ നിറഞ്ഞ അല്ലെങ്കില്‍ വളരെ കഢിനമായ.

ഉദാഹരണം : യുധിഷ്ഠിരന്‍ യക്ഷന്റെ നിഗൂഢതയുള്ള ചോദ്യങ്ങള്ക്കു ഉത്തരം നല്കി തന്റെ ചേട്ടന്മാരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിച്ചു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അജ്ഞാതമായ, അന്തര്ലീ്ന, അസ്ഫുടത, ദുര്ഗ്രഹമായ, ദുര്ഗ്രാഹ്യത, നിഗൂഢതകള്‍ നിറഞ്ഞ, നിഗൂഢതയുള്ള, നിഗൂഹിത, മറയ്ക്കപ്പെട്ട, രഹസ്യമായ, വളരെ കഢിനമായ

जो कूटता से भरा हुआ हो या बहुत ही कठिन हो।

युधिष्ठिर ने यक्ष के कूट प्रश्नों का उत्तर देकर अपने भाइयों की जान बचाई।
अस्फुट, कठिन, कूट, कूटतापूर्ण, गंभीर, गूढ़, जटिल, टेढ़ा, पेचीदा, पेचीला, मुश्किल, वक्र

Difficult to analyze or understand.

A complicated problem.
Complicated Middle East politics.
He's more complex than he seems on the surface.
complex, complicated