പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രത്നമാല എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രത്നമാല   നാമം

അർത്ഥം : രത്നത്തിന്റെ അല്ലെങ്കില്‍ രത്നം കൊണ്ടുള്ള മാല.

ഉദാഹരണം : അവന്റെ കഴുത്തില്‍ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നമാല ശോഭിച്ചിരുന്നു.

रत्न की या रत्नों से बनी हुई माला।

उसके गले में एक कीमती रत्न माला शोभायमान थी।
मणि माला, रत्न माला, रत्नावली

Jewelry consisting of a cord or chain (often bearing gems) worn about the neck as an ornament (especially by women).

necklace

അർത്ഥം : ദൈത്യ രാജാവിന്റെ പുത്രി

ഉദാഹരണം : രത്നമാലയെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകൾ പുരാണങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്

दैत्यराज बलि की पुत्री।

रत्नमाला का वर्णन पुराणों में मिलता है।
रत्नमाला

An imaginary being of myth or fable.

mythical being