പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രത്നകല്പണിക്കാരന്‍ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : വിലപിടിച്ച കല്ലുകള്‍ ചെത്തിയെടുത്ത ആഭൂഷണങ്ങളില്പിറ്റിപ്പിക്കുന്ന ശില്പി

ഉദാഹരണം : സ്വര്‍ണ്ണപണിക്കടയിലിരുന്നുകൊണ്ട് രത്നകല്പണിക്കാരന്‍ കല്ലുകള്‍ മിനുക്കി അവയെ ആഭൂഷണത്തില്‍ ഒട്ടിക്കുന്നു

नगीनों आदि को तराश कर सुडौल बनानेवाला कारीगर।

स्वर्णकार की दुकान पर बैठा बेगड़ी पत्थरों को तराश कर गहनों में जड़ रहा था।
बेगड़ी

Someone who makes jewelry.

jeweler, jeweller, jewelry maker