പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രതി ദേവി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രതി ദേവി   നാമം

അർത്ഥം : കാമദേവന്റെ ഭാര്യ

ഉദാഹരണം : രതി ദേവി അതി സുന്ദരി ആയിരുന്നു

कामदेव की पत्नी।

रति बहुत रूपवती मानी गयी हैं।
मन्मथप्रिया, रति, रति देवी, रती, रागलता, रेवा, शुभांगी

A female deity.

goddess