പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പായ്മരം ഉള്ള ചെറിയ കപ്പൽ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : രണ്ട് പായ്മരം ഉള്ള ചെറിയ കപ്പൽ

ഉദാഹരണം : ഞങ്ങൾ രണ്ട് പായ്മരം ഉള്ള ചെറിയ കപ്പലിൽ നദി മുറിച്ചു കടന്നു


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

दो मस्तूल वाली एक प्रकार की छोटी नाव।

हमलोग फिनीज में सवार होकर नदी पार किए।
फिनीज