പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രക്തരസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

രക്തരസം   നാമം

അർത്ഥം : രക്ത്തത്തിലെ ദ്രവ ഭാഗം അതില് രസ കോശങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്നു

ഉദാഹരണം : രക്തത്തിലെ പ്ളാസ്മ അതിനുള്ളിലെ കോശങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പദാര്ത്ഥങ്ങളും എത്തിച്ചുകൊടുക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : പളാസ്മ

रुधिर का वह द्रव भाग जिसमें रक्त कोशिकाएँ पाई जाती हैं।

प्लाविका अपने अंदर पाई जाने वाली कोशिकाओं को आवश्यक पदार्थ उपलब्ध कराती है।
प्लाज़्मा, प्लाज्मा, प्लाविका, रक्त प्लाविका