പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രക്തക്കുഴല് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : ശരീരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകള്‍ അവയിലൂടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്തം ഒഴുകി ഹൃദയത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു

ഉദാഹരണം : ശരീരത്തിലെ അശുദ്ധ രക്തം സിരകളിലൂടെ ഹൃദയത്തില് എത്തിച്ചേരുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : രക്തവാഹിനി, രുധിരനാളം, സിര


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

शरीर में रक्त की वह नस जिसके द्वारा शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों से रक्त चलकर हृदय तक पहुँचता है।

शरीर का अशुद्ध रक्त शिरा के माध्यम से हृदय तक पहुँचता है।
शिरा

A blood vessel that carries blood from the capillaries toward the heart.

All veins except the pulmonary vein carry unaerated blood.
vein, vena, venous blood vessel