പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള രംഗവിദ്യാധര താ‍ളം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

അർത്ഥം : താളത്തിലെ പ്രധാനപെട്ട അറുപത് വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്

ഉദാഹരണം : നര്‍ത്തകി രംഗവിദ്യാധര താളത്തില്‍ ആടികൊണ്ടിരിക്കുന്നു

ताल के साठ मुख्य भेदों में से एक।

नर्तकी रंगविद्याधर पर नृत्य कर रही है।
रंगविद्याधर, रङ्गविद्याधर