പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മുയല് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മുയല്   നാമം

അർത്ഥം : വീടുകളിലും വയലുകളിലും കാണുന്ന കാർന്നുതിന്നുന്ന ഒരു ജീവി.

ഉദാഹരണം : അയാള് അങ്ങാടിയില് നിന്നു എലിവിഷം വാങ്ങി.

പര്യായപദങ്ങൾ : അണ്ണാന്, എലി, കരളുന്ന പ്രാണി

एक छोटा जन्तु जो घरों, खेतों या बिलों आदि में रहता और अन्न आदि खाता है।

उसने बाजार से चूहा मारने की दवा खरीदी।
अवि, आखु, इंदुर, इन्दुर, ईंदूर, ईन्दूर, उँदुर, उंद्र, चंडु, चण्डु, चूहा, तुटुम, धान्यारि, मूष, मूषक, मूषिक, मूस, मूसा, वज्रदंत, वज्रदन्त, वृश, वृषक, वृषलोचन, शंकुमुख

Any of various long-tailed rodents similar to but larger than a mouse.

rat