പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മാനവികത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മാനവികത   നാമം

അർത്ഥം : മനുഷ്യനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കില്‍ ഭാവം.

ഉദാഹരണം : മാനവികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നാം പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : മാനുഷ്യം


മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം :

मनुष्य होने की अवस्था या भाव।

मानवता के नाते हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए।
आदमियत, इंसानियत, इनसानियत, इन्सानियत, मनुजता, मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुसाई, मानवता, मानवीयता, मानुषिकता

The quality of being human.

He feared the speedy decline of all manhood.
humanity, humanness, manhood