പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മാതാശ്രീ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മാതാശ്രീ   നാമം

അർത്ഥം : പൂജനീയ ആയ സ്ത്രീ

ഉദാഹരണം : മാതാശ്രീ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും