പരസ്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മഹിമ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മഹിമ   നാമം

അർത്ഥം : ശക്തിയുടെയും വീരതയുടെയും ഭാവം കണ്ട് വിരോധികളും അന്തം വിട്ട് നില്ക്കുന്ന അവസ്ഥ.

ഉദാഹരണം : രാവണന്റെ മഹിമ കണ്ട് ദേവന്മാരും അന്തം വിട്ട് നിന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : കീര്ത്തി

शक्ति, वीरता आदि का ऐसा प्रभाव जिससे विरोधी दबे रहें।

रावण के रौब से देव भी आतंकित थे।
इकबाल, इक़बाल, दाप, दाब, प्रताप, रोब, रौब

അർത്ഥം : ഏതെങ്കിലും ജോലിക്കായി കിട്ടുന്ന കീര്ത്തി .

ഉദാഹരണം : റിയക്ക് ഹിന്ദിക്ക് ഏറ്റവുമധികം മാര്ക്ക് ലഭിച്ചതിനുള്ള ശ്രേയസ് അവളുടെ അധ്യാപിക തമിസ്രയ്ക്കാണ്.

പര്യായപദങ്ങൾ : മഹത്വം, യശസ്, ശ്രേയസ്

किसी काम के लिए मिलने वाला यश।

रिया को हिंदी में सबसे अधिक अंक प्राप्त होने का श्रेय उसकी शिक्षिका तमिस्रा को जाता है।
श्रेय

Approval.

Give her recognition for trying.
He was given credit for his work.
Give her credit for trying.
credit, recognition

അർത്ഥം : അഷ്ഠ സിദ്ധികളില് അഞ്ചാമത്തേത്

ഉദാഹരണം : മഹിമ സിദ്ധിച്ചാൽ ശരീർത്തെ വലുതാക്കുവാൻ സാധിക്കും

आठ प्रकार की सिद्धियों में से पाँचवीं।

महिमा द्वारा शरीर को बहुत बड़ा किया जा सकता है।
महिमा