പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മണലാരണ്യം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മണലാരണ്യം   നാമം

അർത്ഥം : മണലുനിറഞ്ഞ ഭൂമി

ഉദാഹരണം : “കുട്ടികള്‍ മണപ്പുറത്ത് കളിക്കുന്നു”

പര്യായപദങ്ങൾ : മണപ്പുറം, മണൽപ്രദേശം

रेतीली या बलुई भूमि।

बच्चे रेती में खेल रहे हैं।
बलुआ, रेता, रेती, रेतीली भूमि, सैकती ज़मीन

A submerged bank of sand near a shore or in a river. Can be exposed at low tide.

sandbank