പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള മഞ്ജരി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

മഞ്ജരി   നാമം

അർത്ഥം : മുള മുതലായവകൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കിയതും വായില്കൂടി പ്രവര്ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഉപകരണം.

ഉദാഹരണം : ശ്യാം ഓടക്കുഴല് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഓടക്കുഴല്, ഫ്ളൂട്ട് വായനക്കാരന്, മുരളി, വേണു

बाँस आदि का बना हुआ, मुँह से फूँककर बजाया जाने वाला एक बाजा।

श्याम बाँसुरी बजा रहा है।
आलापिनी, बंसी, बाँसुरी, बेनु, मुरलिया, मुरली, वंश, वंशिका, वंशी, वेणु

A high-pitched woodwind instrument. A slender tube closed at one end with finger holes on one end and an opening near the closed end across which the breath is blown.

flute, transverse flute