പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഭൂദേവി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഭൂദേവി   നാമം

അർത്ഥം : ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളില്‍ വര്ണ്ണിക്കുന്ന ഒരു ദേവി അവര്‍ ഈ മുഴുവന്‍ ഭൂ മണ്ഡലത്തേയും ധരിച്ചിരിക്കുന്നു

ഉദാഹരണം : മതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഭൂദേവിയെ ഭഗവാന് വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : പൃഥ്വിമാതാവ്, ഭൂമാതാവ്, ഭൂമീദേവി

हिन्दू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक देवी जो सारे संसार को धारण की हुई हैं।

धर्म ग्रंथों में पृथ्वी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है।
अचलकीला, अचला, अदिति, अपारा, अवनि, अवनी, उर्वि, क्षिति, खगवती, दैतेय मेदजा, दैत्यमेदजा, धरणि, धरणी, धरती, धरती माता, धरा, धरित्री, पृथ्वी, पृथ्वी माँ, प्रथी, बीजसू, भू, महि, मही, रत्नगर्भा, रेणुका, रेनुका, वसुंधरा, वसुधा, वसुन्धरा, विपुला, वैष्णवी, सुगंधिमाता, सुगन्धिमाता

A Hindu goddess who releases from sin or disease. Mother of the Adityas.

aditi