പേജിന്റെ വിലാസം പകർത്തുക ട്വിറ്ററിൽ പങ്കിടുക വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പങ്കിടുക ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കിടുക
ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ കയറുക
പര്യായപദങ്ങളും വിപരീതപദങ്ങളും ഉള്ള മലയാളം എന്ന നിഘണ്ടുവിൽ നിന്നുള്ള ഭൂതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥവും ഉദാഹരണവും.

ഭൂതം   നാമം

അർത്ഥം : സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നിവാസസ്ഥലം.

ഉദാഹരണം : ഈ ലോകത്തു ജനിച്ചവനു്‌ മരണം നിശ്ചയം.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉലകം, ജഗതി, ജഗത്തു്‌, പ്രകൃതി, പ്രകൃതിശക്‌തി, പ്രപഞ്ചം, ഭുവനം, ഭൂതലം, ഭൂമി, വിശ്വം, വിഷ്ടപം

അർത്ഥം : ഈ ലോകത്തു താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങള്.

ഉദാഹരണം : മഹാത്മ ഗാന്ധിയെ ഈ ലോകം മുഴുവനും ആദരിക്കുന്നു, ഞാന് ഈ ലോകത്തിനെ കണക്കാക്കുന്നില്ല, ഇന്നത്തെ ലോകം പൈസയുടെ പുറകെ പോകുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : ഉലകം, ജഗതി, ജഗത്തു്‌, പ്രകൃതി, പ്രപഞ്ചം, ഭുവനം, ഭൂതലം, ഭൂമി, മനുഷ്യജീവിത രംഗം, ലോകം, വിശ്വം, വിഷ്ടപം, സകല ചരാചരങ്ങളുടെയും നിവാസ സ്ഥലം

संसार में रहने वाले लोग।

महात्मा गाँधी का सम्मान पूरी दुनिया करती है।
मैं इस दुनिया की परवाह नहीं करता।
आज की दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है।
जग, जगत, जगत्, जमाना, जहाँ, जहां, जहान, ज़माना, दुनिया, दुनियाँ, दुनियाँवाले, दुनियावाले, लोक, लोग, वर्ल्ड, विश्व, संसार

People in general considered as a whole.

He is a hero in the eyes of the public.
populace, public, world

അർത്ഥം : മോക്ഷം കിട്ടാതെ അലയുന്ന ഏതെങ്കിലും മരിച്ചു പോയ വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവു്‌ ഒരാളെ പ്രാപിച്ചു്‌ അമങ്കളകരവും കഷ്ടദായകവുമായ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണം : ആധുനിക യുഗത്തില്‍ ഭൂതങ്ങള്ക്കു അസ്തിത്വമില്ല.

പര്യായപദങ്ങൾ : ജഡം, പരേതാത്മാവു്‌, പിണം, പിശാചു്, പ്രേതം, പ്രേതാത്മാവു്‌, ഭൌതികാവശിഷ്ടം, മരിച്ചവരുടെ ജീവന്, മായാരൂപം, മൃതകം, മൃതദേഹം, മൃതശരീരം, ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ജീവന്‍, ശവം

किसी मृत व्यक्ति की आत्मा का वह रूप जो मोक्ष या मुक्ति के अभाव में उसे प्राप्त होता है और जिसमें वह प्रायः कष्टदायक और अमांगलिक कार्य करता है।

विज्ञान भूतों के अस्तित्व को नकारता है।
आसेब, छाया, जिन, पिशाच, प्रेत, बैताल, भूत, भूत-प्रेत, वैताल, सत्त्व, सत्व, साया

The visible disembodied soul of a dead person.

ghost

അർത്ഥം : മനുഷ്യര്ക്ക് ‌ പൈശാചികാംശം നല്കുന്നതും, ഈശ്വരനു എതിരായി നടക്കാനും, മതപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ക്രിസ്‌ത്യാനികള്, മുസ്‌ലീമുകള് മുതലായവരുടെ മതങ്ങളില്‍ കരുതുന്നത്.

ഉദാഹരണം : ചെകുത്താന്‍ ആളുകളെ തെറ്റായ വഴികളിലൂടെ നയിക്കുന്നു.

പര്യായപദങ്ങൾ : അധോലോകേശന്‍, അന്ധകാരപ്രഭു, ചാത്തന്‍, ചെകുത്താന്‍, പിശാച്‌, സാത്താന്

ईसाई, इस्लाम आदि धर्मों में तमोगुण का प्रधान जो मनुष्यों को ईश्वर के विरुद्ध चलाता और धर्म मार्ग से भ्रष्ट करता है।

शैतान लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है।
इबलीस, इलीस, शैतान

അർത്ഥം : രക്ഷ കിട്ടാതെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആത്മാവ് കിടന്നു അലയുന്നതിനെ പറയുന്നത്

ഉദാഹരണം : ഈ ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ അധികപേരും ഭൂതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു

പര്യായപദങ്ങൾ : നിശാസഞ്ചാരി, പ്രേതം, മറുത, യക്ഷി

किसी मृत स्त्री की आत्मा का वह कल्पित रूप जो मुक्ति या मोक्ष के अभाव में उसे प्राप्त होता है और जिसमें वह प्रायः कष्टदायक और अमांगलिक कार्य करती है।

इस विज्ञान के युग में भी अधिकांश लोग भूतनी में विश्वास करते हैं।
अमुची, चुड़ैल, डाइन, डायन, निशाचरी, पिशाचनी, पिशाचिनी, प्रेतनी, बला, भूतनी

A being (usually female) imagined to have special powers derived from the devil.

witch